МВР получава 10 милиона лева за издаване на нови документи за самоличност на гражданите

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 година в размер до 10 000 000 лева. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи, съобщиха от правителствената информационна служба.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Може да се подаде заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност. Родители на дете, навършило 14-годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си, отбелязаха от пресцентъра на МВР.

Статистиката на дирекция „Български документи за самоличност“ сочи, че в цялата страна през 2020 година изтичат 2 249 711 лични документи, от които 996 257 лични карти, 630 666 паспорта и 622 свидетелства за управление на моторно превозно средство. Създадена е възможност, служителите от звената „Български документи за самоличност“ да осъществят организиран прием на заявления за лични документи от държавни институции, общински администрации, кметства, големи предприятия/фирми на територията на съответната област (СДВР, ОДМВР и ДБДС), като за това е необходимо да има постъпило искане. Приемането ще се извършва на място от служителите с мобилна биометрична станция.

Виж също...

Loading...