Собственици на горски територии в 5 брезнишки села и 2 населени места в Трънско ги предлагат на държавата

Частни горски територии в общините Брезник и Трън са допуснати и класирани на първи етап за закупуването им от държавата. На 15 януари тази година изтече крайният срок за прием на документи в процедурата за закупуване на частни горски имоти, съобщиха от Югозападно държавно предприятие.

Целта на кампанията, която стартира на 1 октомври миналата година, е комасация на терените и по-добро стопанисване на горите, тъй като най-тежките нарушения и незаконни сечи се извършват предимно в частни имоти. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик за закупуване, не може да надхвърля 50 декара в рамките на една процедура. Разглеждането на приложените към заявленията документи, оценяването и класирането на поземлените имоти, посочени в тях, предстои да бъде извършено на три етапа в предвидения двумесечен срок от комисия, определена със заповед на директора на Югозападно държавно предприятие.

Горски територии в землищата на брезнишките села Гоз, Садовик, Кошарево, Ноевци и Брусник са допуснати и класирани на първия етап. Най-високата предложена цена за горски територии в Брезнишко е 18 750 лева. Предложената сума е за 25 декара гори в землището на село Ноевци. Най-ниската предложена цена е 800 лева за 3,148 декара горски територии в землището на село Гоз. На първия етап не е допуснат имот в землището на село Гигинци поради липса удостоверение за наследници.

Частни горски територии в землищата на град Трън и трънското село Милкьовци също са допуснати и класирани на първи етап. Най-високата предложена цена за горски територии в Трънско е 15 000 лева и е за 25 декара, които са в землището на град Трън. Най-ниската предложена цена пък е 550 лева за 1 декар гори в землището на село Милкьовци. Частна гора в землището на село Радово също не е допусната до първия етап на класиране поради липса на удостоверение за наследници.

Предвиденият бюджет за изкупуване на частни горски територии е 1 милион лева.

Виж също...

Loading...