Ученици от Трън бяха в съда, където научиха за сключването на брак от непълнолетни и за дискриминацията

На 21 февруари в Районен съд-Трън се поставиха за разглеждане две лекции по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ През тази учебна година темите на лекциите са избрани от учениците от средно училище „Гео Милев“ в град Трън, участващи в програмата, съобщиха от Районния съд.

Темите бяха разработени по поставените от тях проблеми: „Когато приятелят/приятелката ми е непълнолетен. Последици от развода“ и „Дискриминация в училище“. Лекциите бяха представени от съдия Петър Симеонов в зала № 1 на втори етаж на Съдебната палата в Трън. Учениците се запознаха с правата и задълженията си, по разгледаните проблеми. Обсъди се реда за сключване на брак от лица, които са непълнолетни. Темата продължи при разглеждане на реда и хипотезите за разтрогване на брака, последиците от развода, включително проблемите при определяне на родителските права, отбелязаха от Районния съд.

По четвъртата тема беше направена презентация, във връзка с дискриминацията. Съдията обърна внимание, че всички деца и младежи трябва да знаят какви са правата им, които са защитени от държавата и други международни организации. Обясни на младежите, че различията трябва да се уважават и че за защитата на правата им отговарят редица институции, към които могат да се обърнат при нужда.

Снимка: Районен съд-Трън

Виж също...

Loading...