Местни инициативи в Брезник могат да кандидатстват за финансиране на културата, образованието, спорта и развитието на селата

Стартира процедура за кандидатстване за финансиране на местни инициативи в община Брезник. Средствата са осигурени чрез годишния договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник. Кандидатстващите с проектни предложения трябва да се придържат към определени правила, предаде репортер на Zapadno.com.

Първо правило е идеите, които търсят финансиране, да се реализират на територията на община Брезник. Фирмата е осигурила за Община Брезник дарение на обща стойност 50 000 лева. Половината от тази сума е предназначена за инфраструктурни проекти с обществено значение, които се определят от Община Брезник и финансиращата организация. Другата половина е за проекти по инициатива на всички организации с дейност в Брезник или дейност, свързана с Брезник. Поканата за участие е насочена именно към такива кандидатури, поясниха от мината в Брезник, която е част от компанията „Асарел-Инвестмънт“.

През последните няколко години различни проекти в общината бяха подпомогнати със средства от дарението на мината в Брезник. Сред по-значимите бяха ремонт на отоплителната система на брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870”, подкрепа на фестивала за детско творчество “Видовденчета”, обособяване на екологична класна стая в основното училище в село Ноевци, ремонт на сградата, в която се помещава Общинската служба по земеделие и други. Наскоро стана ясно, че предстоящото издание на фестивала “Видовденчета”, войнишкият паметник в село Гигинци и 150-годишният юбилей на брезнишкото читалище ще бъдат подпомогнати със средства от годишния договор за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и Община Брезник. Целта на финансовата помощ е постигане на устойчиво развитие, повишаване стандарта на живот и създаване на нови възможности пред жителите на общината, наред с пълноценно реализиране на потенциала на община Брезник.

Финансирането на проекти през 2020 година ще се реализира в рамките на пет приоритетни направления, разполагащи със следния финансов ресурс: до 7 500 лева за подпомагане реализирането на проекти и/или инициативи на селата в община Брезник; до 5 000 лева за подпомагане развитието на спорта и туризма; до 7 500 лева за съхраняване на културно-историческото наследство и подкрепа на проекти и/или инициативи на читалищата и/или други значими прояви от общинския културен календари насърчаване на художествената самодейност; до 5 000 лева за развитие на образованието, подкрепа за развитието на децата и насърчаване на младежки дейности.

За финансиране могат да кандидатстват всички общински структури на територията на община Брезник (включително културни и учебни заведения), граждански организации и клубове, организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и младежки обединения и формации. Всеки кандидат може да кандидатства с един или няколко проекта, като всеки отделен проект не може да надвишава максималната допустима стойност, която е 4 000 лева. Всяка кандидатстваща идея ще бъде оценявана от комисия, в която участват представител на мината, представител на Общината и граждански представител. Финансиране получават кандидатите, които са получили най-високи оценки. Подробна информация за процедурата по кандидатстване е включена в документите: „Правила за финансиране с насоки за кандидатстване“ и „Формуляр за кандидатстване“, които са достъпни на интернет страницата на Община Брезник: breznik.info. Крайният срок за подаване на предложенията е до 3 април 2020 година.

Желаещите да зададат въпроси за процедурата и реда на кандидатстване, могат да ги отправят към Информационния център на мината в Брезник. Това става на електронната поща или в лични срещи всеки понеделник между 10:00 и 14:00 часа и петък между 14:00 и 18:00 часа.

„Асарел-Инвестмънт“ ЕАД е представено в Брезник чрез дъщерното си дружество „Трейс Рисорсиз“ ЕООД и реализира дългосрочен инвестиционен проект за добив на полезни изкопаеми от находище „Милин камък“. Част от политиката на фирмата е активно да подпомага общностите, в които развива своя бизнес. Договорът за сътрудничество е само един от механизмите, с които се реализира тази подкрепа. Чрез него Община Брезник е получила общо 200 000 лева дарение от първият такъв договор през 2017 година до сега. Други организации и събития в Брезник също са получавали спонсорство отделно от средствата по Договора за сътрудничество.

Виж също...

Loading...