В 6 брезнишки и 2 трънски села са възможни прекъсвания на електрозахранването в периода 9 – 13 март

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 9 – 13 март.

Община Брезник 

На 12.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Бегуновци:   Къща

На 09.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Горни Романци

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Гърло

На 13.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна;

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Станьовци:   Яничова Махала

На 10.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Ярославци

Община Трън 

На 11.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Мелна:   НУПИ 12

На 12.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Долна Мелна

На 09.03.2020 Г. /09:15 – 16:30 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Пенкьовци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Виж също...

Loading...