За новообразувани имоти на земеделски земи в 9 трънски села и град Трън са изработени помощни планове

Изработени са помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, които попадат в местности в 9 трънски села и град Трън, съобщиха от трънската общинска администрация.

Земите са предоставени за ползване на граждани въз основа на актове и се намират в местности в землищата на селата Бераинци, Ерул, Врабча, Филиповци, Глоговица, Лешниковци, Ломница, Пенкьовци, Велиново и на град Трън. Помощните планове са приети с протокол от 9 декември 2019 година на Комисия, назначена със заповед на областния управител на област Перник.

Помощните планове се намират в сградата на общинската администрация в град Трън.

Виж също...

Loading...