Читалището на село Садовик събира членовете на общо събрание, на което ще се избират настоятелство, председател и Проверителна комисия

Народно читалище “Дебелец-1932” в брезнишкото село Садовик ще проведе общо изборно събрание през следващата седмица, съобщи председателят на Читалищното настоятелство Лъчезар Иванов.

Общото събрание ще се проведе на 13 март (петък) от 17:30 часа в салона на читалището. На заседанието ще бъдат представени отчет за дейността и финансов отчет за 2019 година. Проверителната комисия ще представи доклад и ще бъде представен план за работата на читалището през 2020 година.

На заседанието ще бъде избрано Читалищно настоятелство, председател и Проверителна комисия. В дневния ред е добавена и точка “Разни”.

Виж също...

Loading...