Община Брезник с превантивни мерки и апел към хората във връзка с опасността от разпространение на коронавирус

Центърът за административно обслужване в Община Брезник ще прекъсва работа в определени интервали. Временната мярка се предприема поради извършване на проветряване и дезинфекция на помещенията за работа с граждани, съобщиха от общинската администрация.

Превантивните мерки се предприемат във връзка с опасността от разпространение на коронавируса. Мерките засягат и предоставянето на административни услуги. Услуги, които не изискват удостоверяване на самоличност могат да бъдат заявявани по електронната поща или пощенски оператор. Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на Общината www.breznik.info (общински услуги) и заедно с необходимите документи да се изпращат на email: obshtina_breznik@abv.bg. По същия начин ще може да се получит и готовите документи, поясниха от Община Брезник.

Ако гражданите притежават универсален електронен подпис на физическо лице, могат да заявят желаната услуга от секция ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ от сайта на Общината, следвайки указанията. Заплащането на местни данъци и такси може да извършва от всички каси на “Изипей” или по банков път. Телефонът за справки е 077513950.

Центърът за административно обслужване ще прекъсва работа в интервалите: 10:00 – 10:15 часа, 12:00 – 12:15 часа и 14:00 – 14:15 часа.

От общинската администрация в Брезник приканиха клиентите да се възползвате от възможностите за неприсъствено обслужване, за да се помогне за ограничаването на епидемията от коронавирус.

Виж също...

Loading...