Училищата и детските градини в Брезнишко и Трънско затварят до 29 март, за да се избегне разпространението на коронавируса

Занятията и посещенията на ученици и деца в учебните заведения и детските градини на територията на общините Брезник и Трън се преустановяват, съобщиха за Zapadno.com от Регионално управление на образованието-Перник.

Мярката ще е до 29 март и е във връзка с предотвратяването на разпространението на коронавируса COVID-19. Учебните заведения в Брезнишко и Трън са в грипна ваканция до 16 март и трябваше да отворят за ученици на 17 март. Предвид обстоятелствата ваканцията за учениците ще продължи до 29 март. Детските градини в двете общини пък няма да приемат деца до 29 март. Предстои да бъде издадена официална заповед за временното преустановяване на учебни занимания и посещения на детските градини.

Преди минути министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде нова заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с извънредно положение в страната. На територията на България се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
  • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
  • Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  • Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  • Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;
  • Отменят се точка I, точки от 5 до 11 и точка II от заповед № РД-01-122 от 11 март 2020 година на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички Регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки. Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на Областни дирекции на МВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев може да намерите тук.

Виж също...

Loading...