Дървопреработвателни фирми от област Перник и други региони отправиха предложения, свързани с пазара на дървесина

Ръководството на Югозападното държавно преприятие разгледа и обсъди предложенията на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Благоевградска, Пернишка, Кюстендилска и Софийска области, свързани с пазара на дървесина, действащите договори за ползване от горите, както и промени в нормативната уредба, съобщиха от пресцентъра на институцията.

За да се облекчи работата на фирмите, ще се търсят варианти за корекция в утвърдените договори за ползване на дървесина, съобразени с пазарните условия. Югозападното държавно преприятие има оперативна готовност да обособява нови и по-малки обекти, които да предоставя на процедури. Поради ограниченото към момента търсене на дървесина за предстоящи процедури ще се търсят възможности за оптимизиране на цените на иглолистната технологична и на широколистните дърва за огрев. В отговор на настояванията на бранша Югозападното държавно преприятие поема ангажимент за по-ефективни действия и засилен контрол при приемане и окачествяване на дървесината.

Виж също...

Loading...