Села в Брезнишко и Трънско могат да бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването през следващата седмица

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 март.

Община Брезник 

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гърло

Община Трън 

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Кожинци

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Пенкьовци

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Виж също...

Loading...