Близо 7 000 възрастни хора над 65-годишна възраст ще получат дезинфекциращи препарати от властите

Министерството на труда и социалната политика ще осигури дезинфекциращи препарати за 6 730 самотноживеещи възрастни хора над 65 години, които нямат възможност да се самообслужват. Те бяха идентифицирани като нуждаещи се и от лични асистенти по Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

От понеделник до края на другата седмица регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, съвместно с Общините, ще раздадат дезинфектантите. Междувременно Министерството ще продължи да осигурява топъл обяд по Оперативна програма за храни, както и услугата „Домашен социален патронаж“. До края на март топъл обяд ще получават близо 20 000 души от 101 общини.

Патронажна грижа за 43 184 потребители ще продължи да се предоставя на територията на 272 общини. Оказва се подкрепа по домовете на възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания, независимо от вида и степента на тяхното увреждане.

Виж също...

Loading...