Директните плащания за овцете-майки и козите-майки в област Перник са се увеличили с близо 37 %

Подкрепата за всички категории животни в област Перник е нараснала през последните години, стана ясно по време на информационна среща.

Сериозно нараства подкрепата при всички категории животни, обхванати от схемите за директни плащания. През 2018 година в областта са заявени над 70 % повече биволи за подпомагане спрямо 2014 година. При заявените овце-майки и кози-майки увеличението е с близо 37 %, а при говедата – с 13 %.

За периода 2014 – 2019 година земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 220,9 милиона лева, което представлява близо 1,5 % от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

За кампанията през 2018 година чувствително нарастват и заявените площи с орехи – с 43 % и кориандър – с 22 %. Повишение се регистрира и при броя на овцете – с 16 %.

Виж също...

Loading...