Земеделски земи край град Брезник и село Бабица се отдават под аренда чрез търг

Открита е трета тръжна сесия за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в областта с начин на трайно ползване „ниви“ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Пет от имотите се намират в община Брезник и са с начин на трайно ползване “ниви”. Два от имотите са в землището на село Бабица и са с площи, съответно – 13,894 декара и 15,959 декара. Те се отдават под аренда за срок от 5 години, а началните им тръжни цени са 41 лева. Останалите три имота са в землището на град Брезник и са с обща площ 92,300 декара. Нивите се отдават под аренда за срок от 5 години. Началните им тръжни цени са 41 лева.

Третата тръжна сесия ще се проведе на 23 март от 11:00 часа в сградата на Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Виж също...

Loading...