Търговците в Брезнишко, които продължават да функционират, трябва да спазват строги санитарно-хигиенни изисквания

Кметът на Община Брезник Васил Узунов издаде заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България и обявеното извънредно положение, съобщиха от общинската администрация.

Заповедта включва 8 точки, сред които и такива, касаещи търговците. Всички търговски дейности, които продължават да функционират трябва да спазват строги санитарно-хигиенни изисквания. Това включва филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители и външни лица с прояви на остри респираторни заболявания. При възможност да се прилага дистанционна форма на осъществяване на търговска дейност, гласят две от точките в заповедта.

В хранителните магазини, аптеките, търговските и други функциониращи обекти пък не трябва да се допуска струпването на големи групи от хора. Освен това в такива места трябва да се въведе пропускането на ограничен брой лица.

При струпването на лица пред магазините трябва да се спазва дистанция на поне 1 метър един от друг. Гражданите трябва да избягват посещенията на обществени места, освен ако не е крайно наложително.

Търговски и други обекти, които нарушават въведените противоепидемични мерки и заповедта на кмета, ще бъде наложено принудително затваряне. Това също става ясно от заповедта на кмета на Община Брезник.

Виж също...

Loading...