Собственик на имот в Брезник ще получи акт за установяване на административно нарушение заради съхранение на стари автомобили

Инспектори на Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник са извършили проверка в частен имот в град Брезник. Проверката е била направена по искане на Областна дирекция МВР-Перник, съобщиха от екоинспекцията.

Инспекторите са проверили частен имот на улица “Иван Тимофеев” в град Брезник, в който са съхранявани излезли от употреба моторни превозни средства. На собственика на имота са дадени 3 предписания.

До 28 февруари в Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник е трябвало да бъдат представени копия от документи за произход на установените излезли от употреба моторни превозни средства и документи за собственост на имота. Документите са били представени в екоинспекцията.

Второто предписание е собственикът на имота да предаде излезлите от употреба моторни превозни средства на лице притежаващо документ по член 35 от Закона за управление на отпадъците. Крайният срок за изпълнение на това предписание е до 23 март.

Лицето е получило и предписание да не извършва дейности по съхранение, разкомплектоване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, без издаден документ по член 35 от Закона за управление на отпадъците.

За установеното съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства без необходимото разрешение от Закона за управление на отпадъците ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Виж също...

Loading...