Нови електронни услуги, свързани с упълномощаването се предоставят чрез електронния портал на Национална агенция за приходите

Прекратяването на достъпа до електронните услуги на Национална агенция за приходите предоставяни с квалифициран електронен подпис на задълженото лице, отказ от пълномощието, както и оттегляне на упълномощаване могат да се подават по електронен път през Е-портала на електронните услуги на приходното ведомство.

Процесът е описан в правила за ползване на електронните административни услуги на Национална агенция за приходите, предоставяни с квалифициран електронен подпис, съгласно заповед на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите от 18 март 2020 година.

Виж също...

Loading...