Преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните градове ще се случва с обновена декларация

Обновена е бланката на декларация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове в областните градове, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, от полицията уточниха следното:  Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg и на Областна дирекция МВР-Перник www.pernik.mvr.bg

Промяната е относно преминаване през във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в точк 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на контролно-пропускателните пунктове с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на контролно-пропускателните пунктове.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 година за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през контролно-пропускателните пунктове само при възникнала неотложна необходимост.

Виж също...

Loading...