Пътища между брезнишки села предстои да бъдат изкърпени от дупки и разчистени от растителности

Обществена поръчка за подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на община Брезник през 2020 година обяви общинската администрация.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. По първата са предвидени дейности като изсичане на храсти, рязане на клони, почистване и профилиране на банкети. Прогнозната стойност за извършването на тези дейности е 25 000 лева без включен ДДС. По втората обособена позиция са предвидени дейности като изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка. Прогнозните средства заложени за тези дейности са 156 666 лева и 67 стотинки без включен ДДС.

Общата прогнозна стойност на обявената обществена поръчка възлиза на 181 666 лева и 67 стотинки без включен ДДС. Дейностите по подготвителните работи ще се извършват по пътища в следните общински пътни отсечки: Бегуновци – Непразненци; Станьовци – Душинци (до границата на общините Брезник и Трън – Ерул); Брезник – Ярославци – Завала; Режанци – Брезнишки извор – Садовик; Брезник – Трън – Ребро. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие от фирми е до 13 април.

Наскоро Община Брезник обяви обществена поръчка за ремонт на част от уличната мрежа в 8 брезнишки села. Това са селата Слаковци, Долна Секирна, Кошарево, Ноевци, Гърло, Ребро, Брезнишки извор и Сопица. За ремонтът на улици и тротоари в тях също се търси фирма-изпълнител.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...