Безработните лица в област Перник, които са с право за парично обезщетение, могат да се възползват от няколко начина за регистрация

В ситуацията на извънредно положение от дирекция “Бюро по труда”-Перник приканват безработните лица в областта да се възползват от възможности за регистрация в звеното и териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Безработните лица, които са с право на парично обезщетение, могат да използват следните начини за регистрация:

1. Да ползват отложения срок за регистрация в дирекция “Бюро по труда” и подаване на заявление към Националния осигурителен институт до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подават по електронен път (Система за сигурно електронно връчване) заявление за регистрация към дирекция “Бюро по труда” и заявление за обезщетение към Националния осигурителен институт;

3. Да подадат заявление за регистрация в дирекция “Бюро по труда”-Перник по електронна поща – dbt_pernik@abv.bg и Pernik@nss.bg

4. Да изпратят попълнени заявление за регистрация в дирекция “Бюро по труда”-Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, улица „Радомир“ № 1 за дирекция “Бюро по труда” -Перник и град Перник, улица „Отец Паисий“ № 50 за териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

5. Ако лицата нямат КЕП (квалифициран електронен подпис) или ПИК на Националния осигурителен институт, могат да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към Националния осигурителен институт, заедно със заявлението за регистрация в дирекция “Бюро по труда”. В дирекция “Бюро по труда”-Перник има служител на териториалното поделение на Националния осигурителен институт-Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на Националния осигурителен институт – 076649388

6. В случай, че лицата имат КЕП или ПИК на Националния осигурителен институт могат да ползват е-зоната на дирекция “Бюро по труда” и да подадат заявление през системата за сигурно електронно връчване.

Виж също...

Loading...