Виртуална разходка на Ждрелото на река Ерма предлагат от Регионална инспекция по околна среда и води-Перник

Регионална инспекция по околна среда и води-Перник показва Ждрелото на река Ерма в Трънско чрез виртуална разходка на Фейсбук профила си, видя Zapadno.com.

В дните на извънредно положение в страната и невъзможността на много хора да се придвижват с цел туризъм, от екоинспекцията в Перник показаха близо 30 фотографии на туристическата забележителност край река Ерма. Ждрелото на река Ерма е обявено за природна забележителност през 1961 година с цел опазване на уникалните скални образувания. Защитената територия е с площ 87 декара и се намира на около 3 километра от град Трън, по поречието на река Ерма, поясняват от Регионална инспекция по околна среда и води-Перник.

Обект на опазване в зоната са видове от приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие: бял щъркел, осояд, ливаден блатар, белоопашат мишелов, скален орел, малък орел, ловен сокол, бухал земеродно рибарче, сирийски пъстър кълвач, горска чучулига и други. Тук могат да се видят видра, рис, мaлък и голям подковонос, европейски вълк, голям гребенест тритон, отбелязват още от екоинспекцията.

Виртуалната разходка може да направите чрез снимков материал във Фейсбук профила на Регионална инспекция по околна среда и води-Перник като натиснете тук.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...