Близо 60 хиляди човека в област Перник са икономически активните лица, от които 13 400 са с висше образование

През 2019 година икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 58,2 хиляди, или 77,5 % от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 година коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5,4 процентни пункта, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общият брой на заетите лица е 55,7 хиляди, или 52,9 % от населението на 15 и повече навършени години. От тях 29,4 хиляди (52,8 %) са мъже и 26,3 хиляди (47,2 %) са жени. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 53,3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70,9 %, съответно 72,4 % за мъжете и 69,3 % за жените. В сравнение с 2018 година коефициентът на заетост (15 – 64 години) се увеличава с 4,2 процентни пункта, като най-голямо увеличение се наблюдава във възрастовата група 35 – 44 години с 5,2 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 4,9 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 16,9 хиляди, от които 7,6 хиляди са мъже и 9,3 хиляди – жени. В сравнение с 2018 година икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 4,5 хиляди. При мъжете икономически неактивните лица са по-малко с 2,5 хиляди, а при жените – с 2 хиляди. Заетите лица с висше образование в област Перник са 13,4 хиляди, като коефициентът на заетост е 73,1 %. В сравнение с 2018 година този коефициент се увеличава с 2,9 процентни пункта.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...