Брезничани могат да изхвърлят разделно отпадъци в контейнери с общ обем 37 400 литра, а трънчани – в съдове с обем 23 800 литра

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от “Еко Партнърс България” на територията на общините Брезник и Трън, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, съобщават от дружеството.

Контейнерите за разделно събиране в град Брезник осигуряват общ обем от 37 400 литра, които са разпределени на 10 адреса. На всеки адрес е разположен по един комплект контейнери с общ обем 3 400 литра, който трябва да обслужва 350 жители в град Брезник.

Съдовете за разделно събиране на отпадъци в град Трън осигуряват общ обем от 23 800 литра и са разпределени на 7 адреса. На всеки адрес са разположени по един комплект контейнери с общ обем 3 400 литра, който трябва да обслужва 350 жители в град Трън.

От 2017 година “Еко Партнърс България” има сключени договори с общинските администрации в Брезник и Трън за изграждане на система за разделно събиране. Организацията работи с още 8 общински администрации в страната.

Виж също...

Loading...