За електричеството на обществени места и сгради в Трънско ще бъдат отпуснати до 192 000 лева

Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия обяви Община Трън. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 160 000 лева без включен ДДС или 192 000 лева с ДДС, които ще са от общинския бюджет, научи Zapadno.com.

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 822 962 киловатчаса. Обектите за доставка са общински администрации, музеи, училище, туристически обекти, улично осветление и други общински обекти.

Виж също...

Loading...