Наетите лица в област Перник са се увеличили през четвъртото тримесечие на 2019 година, а средната брутна заплата е достигнала 1 051 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2019 година се увеличават спрямо края на септември същата година с 0,4 % и достигат 28 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25,1 и 17,9 %. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3,4 % (до 6,7 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0,3 % (до 21,3 хиляди).

В края на декември 2019 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 0,6 % в сравнение с края на декември 2018 година. През четвъртото тримесечие на 2019 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 година със 7,6 %, като достига 1 051 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 151 лева, а за частния – 1 019 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 16 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 15,3 %, а в частния сектор – с 16,2 %. В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 година област Перник е на 11-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 782 лева, Враца – 1 273 лева и Варна – 1 236 лева, а най-ниска в област Благоевград – 842 лева.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...