Община Брезник има намерение за прехвърляне на имоти, които са държавна собственост и са заети от води и водни обекти

Общинският съвет на Брезник прие решение, което е свързано с искане за прехвърляне на имоти, държавна собственост. Имотите са разположени в различни землища на населени места в общината, предаде репортер на Zapadno.com.

Решението беше прието на провелата се през изминалата седмица сесия на Общинския съвет. Предстои да бъде внесено искане от Община Брезник, което ще е чрез областния управител на област Перник и ще е до министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които са държавна собственост. Имотите представляват територии, заети от води и водни обекти. “Това са територии, които не са нанесени в плана за земеразделяне и са останали като държавна собственост. Това са терени или са действащи съоръжения за водовземане, резервоари, каптажи и така нататък. Процедурата е такава, че за да може каквото и да било да се прави, трябва да са общинска собственост. Така че това са първи стъпки, за да може след това Общината да се разпорежда и ако се налага да се чистят и възстановяват тези водовземни съоръжения.”, поясни кметът на Община Брезник Васил Узунов.

Има инвестиционни намерения за възстановяване на съществуващите водовземни съоръжения за ползване на водоизточниците за резервно питейно-битово водоснабдяване и изграждане на санитарно-охранителни зони с цел да не се допусне водна криза, става ясно още от докладната. Имотите се намират в землищата на град Брезник и брезнишките села Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Брезнишки извор, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Долна Секирна, Ноевци, Конска, Кошарево, Красава, Муртинци, Непразненци, Режанци, Садовик, Сопица, Станьовци и Ярославци.

С 13 гласа “за” общинските съветници приеха докладната, която касае тези имоти.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...