Горските служители в Брезник и Трън ще оказват съдействие на жители, които имат нужда от провизии и стоки от първа необходимост

Югозападното държавно предприятие чрез териториалните си поделения има готовност да подпомогне най-малките и отдалечени населени места в общините в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и части от Ловешка и Пазарджишка в борбата срещу коронавируса.

Във връзка с обявеното извънредно положение и указания на Министерство на земеделиеро, храните и горите относно мерките за защита здравето на най-уязвимите групи – възрастни, самотно живеещи и хора в затруднено положение, директорът на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов е разпоредил на държавните горски и ловни стопанства в срок до 1 април да уточнят с кметовете на Общините необходимостта от съдействие и начина, по който може да бъде осъществена помощта.

На всички горски служители, които ще бъдат ангажирани и ще участват активно в оказването на подкрепа на Общините, ще бъдат осигурени предпазни средства, дезинфектанти и инструктаж за стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Служебните автомобили, които ще се използват при необходимост от разнасяне на лекарства, храна и защитни средства на жителите на населените места, също трябва да отговарят на изискванията за безопасност, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Виж също...

Loading...