Община Брезник е с най-добри показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност сред администрациите в България

Общинската администрация на Брезник се нарежда сред Общините в България, които имат положителни параметри за финансова самостоятелност и други показатели, научи Zapadno.com.

Общо 10 са общинските администрации в страната, които за четвъртото тримесечие на 2019 година са с най-добри параметри за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. Това са Общините Брезник, Чавдар, Челопеч, Лъки, Земен, Годеч, Крушари, Божурище, Иваново и Ямбол, поясниха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Анализът на данните показва, че в края на 2019 година спрямо 2018 година намалява броят на Общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по член 130а от Закона за публичните финанси. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица Общини.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 34,92 %, спрямо 36,65 % в края на 2018 година. Към края на 2019 година, както и през 2018 година, общо 38 Общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 78,02 %, спрямо 82,38 % през 2018 година, като 64 общини постигат резултат над средното за страната (при 57 в края на 2017 година).

Виж също...

Loading...