Образованието на община Брезник се подпомага с над 2 000 лева, а това в Трън – с близо 1 000 лева от държавния бюджет

Общинските администрации в Брезник и Трън ще получат допълнителни трансфери за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си, научи Zapadno.com.

Средствата са одобрени от Министерски съвет с постановление, което е обнародвано в “Държавен вестник”. Общо 3 136 747 лева ще получат 249 Общини в страната за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти. Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година.

Община Брезник ще получи 2 008 лева за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти. За общинската администрация в Трън пък са разпределени 945 лева.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...