Областният управител нареди: Всеки, който забележи пожар в горски територии, незабавно да уведоми институциите

Всяко лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112. Това гласи заповед на областния управител на област Перник инженер Емил Костадинов, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Със заповедта си областният управител определя времето от 11 април до 30 октомври 2020 година за пожароопасен сезон в горите на територията на региона. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, което е по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Собствениците на горски територии, съответно лицата, на които са предоставени за управление, трябва да организират и осъществят изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита от пожари на територията на областта. Тяхно задължение е да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал. Своевременно трябва да изпълняват годишния си план за защита на горските територии от пожари през 2020 година, да актуализират и при необходимост да изпълняват план за действие при гасене на горски пожари, става ясно още от заповедта.

Ангажимент за опазване на горите от пожари имат и кметовете на Общините в област Перник, собствениците на линейни обекти, пожарните команди, държавните горски и ловни стопанства. С пълния текст на заповедта може да се запознаете като натиснете тук.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър – архив

Виж също...

Loading...