Водата в питейния язовир на Брезник се увеличи с 40 000 кубически метра за последната седмица

Водният обем на язовир “Красава”, който снабдява част от община Брезник с питейна вода, се покачи значително за последната седмица. Към днешна дата водният обем в язовира е 1 420 897 кубически метра, показват данните от общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник.

Увеличението на водата в язовира с малко над 40 000 кубически метра за последните 7 дни. За сравнение на 6 април наличният воден обем е бил 1 380 735 кубически метра или с 40 162 кубически метра от замерването към днешна дата. Това е положително, тъй като последно в началото на месец януари тази година водният обем в язовир “Красава” е бил над 1 400 000 кубически метра. След това нивото на водата започна да спада.

Язовир “Красава” захранва с питейна вода град Брезник и част от населените места в общината. Водоемът е снабден с модерна система за мониторинг, която осигурява 24-часово наблюдение на няколко важни показателя. Освен нея язовирът се охранява и от камери, които следят за нарушаване на забраната за навлизане на лица на водоема.

В период, когато температурите навън започват да се покачват, е важно абонатите, които са свързани с язовира да пестят водата и да я използват само за питейно-битови нужди. Всеки жител на община Брезник може да следи ежеседмично нивото на водата в язовира чрез графика в сайта на общинската администрация.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...