Издаването на българско гражданство ще е преустановено до 13 май, но приемането на допълнителни документи ще продължи

Със заповед на министъра на правосъдието Данаил Кирилов е удължен до 13 май периодът на преустановеното приемане и регистриране на документи и провеждане на интервюта за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, както и периодът на преустановеното издаване на удостоверения в изпълнение на указ на вицепрезидента на Република България. Заповедта е във връзка с решение от 3 април 2020 година на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието. 

Лицата, които имат направена електронна резервация за подаване на документи и провеждане на интервю, както и за получаване на удостоверение в изпълнение на указ, могат да направят нова електронна резервация след изтичане на съответната дата, съобразно графика в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ или да подават документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, съответно молба за получаване на удостоверението в изпълнение на указ, чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Приемането и регистрирането на допълнителни документи към образувани преписки за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство и приемането и регистрирането на други писмени документи продължава да се извършва на гишетата на дирекция „Българско гражданство“ при режим на достъп и обслужване на по един гражданин в приемните помещения.

Виж също...

Loading...