Жители на община Брезник, които са под карантина заради коронавируса, могат да кандидатстват за предоставяне на услуги

Прием на кандидат-потребители за дейности обяви общинската администрация в Брезник. Дейностите ще се предоставят чрез проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, поясниха от общинската администрация.

Приемът на кандидат-потребители е свързан с дейности, които са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. Услугите ще се осъществяват по механизми, недопускащи застрашаване на потребителите, поясняват от Общината.

Целевите групи по проекта са: възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск; лице в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството, поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами. Срокът за предоставяне на услугите е до 31 декември 2020 година и ще се изпълняват само на територията на Брезнишко.

Лицата, които желаят да бъдат включени, трябва да подадат заявка на указан телефон за ползване на услуги по проекта и да пуснат заявление-декларация до общинската администрация в град Брезник. При подаването на заявленията-декларации посочените в тях обстоятелства трябва да отговарят на фактическата обстановка. Освен това лицата, които кандидатстват не трябва да ползват същите услуги по програми, финансирани от други източници. Друго условие към кандидатстващите е да бъдат съгласни с предоставените на длъжностните лица в Общината данни.

Към заявлението трябва да се приложат: документ за самоличност (за справка); експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи – актуална епикриза и други (копие); други документи.

По този начин се цели да бъде създаден механизъм за интегрирани почасови услуги на потребителите, изпаднали в изолация и невъзможност за снабдяване на хранителни продукти,
лекарства и други от първа необходимост.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...