До 31 май оранжерийните производители могат да кандидатстват за финансова помощ, която ще бъде изплатена до края на месец юни

От 15 април до 31 май от Държавен фонд „Земеделие” ще приемат документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на стопаните при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Одобреният бюджет от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по схемата е 5 милиона лева. Средствата ще бъдат изплатени до 30 юни. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавируса COVID-19. Финансовата подкрепа ще се предоставя на хранителни търговски обекти. Те трябва да осъществят прекия достъп на потребителите до произведените в оранжериите пресни краставици, домати и пипер. Средствата ще компенсират част от разходите на търговските обекти за транспорт, логистика и реализация на свежи български зеленчуци, оранжерийно производство в търговската мрежа през 2020 година.

Схемата е разработена специално за малки локални вериги, които имат магазини в една или няколко съседни административни области. Те ще се явяват свързващото звено между производителите и потребителите. Търговските обекти ще изкупуват свежи оранжерийни зеленчуци – домати, краставици и пипер, ще ги сортират, ще ги опаковат и реализират.

Единичната ставка за подпомагане, предвидена за търговските обекти, е в размер на 600 лева за домати, 400 лева за краставици и 800 лева за пипер. В калкулацията влизат част от разходите на тон, които кандидатът за помощта ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид. Продукция в търговските обекти имат право да предлагат само земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019 и са били определени като допустими. Обектите за търговия трябва да бъдат регистрирани по член 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на Българска агенция по безопасност на храните. За да получат средствата те трябва да докажат пред фонд „Земеделие“ с фактури, че са изкупили продукцията от земеделските стопани. Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри са публикувани на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

Виж също...

Loading...