С 1 690 човека е намаляло населението на област Перник, което в края на 2019 година наброява 119 190 души

Населението на област Перник е намаляло с близо 1 700 души през 2019 година, съобщиха от Националния статистически институт.

Към 31 декември 2019 година населението на областта е съставено от 119 190 човека. Това представлява 1,7 % от общото за страната население. Прирастът на населението в област Перник е отрицателен и за миналата година е намаляло с 1 690 човека или -1,4 % от общия брой за страната. Статистиката показва още, че средната възраст на жената при раждане на първо дете в област Перник през 2019 година е 27 години.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2019 година това съотношение е 66 и остава непроменено спрямо 2018 година. За сравнение, през 2001 година 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. Най-нисък е този показател в област Перник – 48, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 49 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Виж също...

Loading...