Няколко мерки, които да помогнат на българския аграрен сектор предлага вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов

Три нови мерки в подкрепа на българския аграрен сектор предлага вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

След като вече бяха приети предложенията за облекчаване на режима за засяване на новата реколта и за забрана на вноса на селскостопанска продукция, по преценка на земеделския министър, вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов внася в днешното заседание на Министерския съвет още три нови мерки в подкрепа на българския аграрен сектор.

Първата мярка е обновяване на държавния резерв и военновременните запаси с консервирани храни и млечни продукти с произход България, като за целта на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ бъдат отпуснати 30 милиона лева. Това пряко ще подпомогне българските земеделие, животновъдство и хранително-вкусова промишленост в една трудна година като настоящата.

Друга мярка, която предлага Каракачанов е предоставяне на допълнителна субсидия от Държавен фонд „Земеделие“ за производството на всички видове зеленчуци за 2020 година в размер на 150 милиона лева. По този начин ще бъде гарантирано производството на български зеленчуци за 2020 година и увеличаването на площите, заети от тях през тази и следващата година.

Третата мярка е осигуряване на земеделските производители с необходимите консумативи като: фуражи и добавки към тях; семена, разсад; торове, препарати за растителна защита; резервни части за селскостопанската техника; системи за капково напояване и др. необходими за производството на плодове и зеленчуци. За целта да се предостави безлихвена целева кредитна линия както на земеделските производители за закупуване, така и на вносителите на консумативи – за тяхното осигуряване на пазара. По този начин ще бъдат преодолени рисковете от провал на реколта 2020 и изпадане в продоволствена криза.

Виж също...

Loading...