Дава се възможност доставките по училищните схеми да се извършат еднократно във времето на извънредното положение

Децата и учениците могат да получат еднократно полагащите им се доставки за периода 13 март – 13 май 2020 година по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Тази възможност се предоставя в съответствие с решение на Министерски съвет и в отговор на препоръките на Европейската комисия към страните-членки за взимане на гъвкави решения относно прилагането на двете схеми на национално ниво. Прилагането на европейските схеми се рестартира след като доставките бяха временно прекратени заради пандемията от коронавируса COVID-19 и затварянето на училищата у нас. Мярката има социално-икономически ефект и цели да подпомогне, както семействата на децата, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Съгласно решението на Министерски съвет, двете схеми ще се прилагат в съответствие с правилата за допустимост, качество на продуктите и контрол на разходите. В съответствие с препоръките на Европейската комисия за гъвкаво прилагане на схемите, продуктите ще се доставят в училищата и ще се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. Ако директорите не могат да създадат нужната организация, семействата ще получат продуктите със съдействието на Министерство на земеделието, храните и горите чрез държавните горски предприятия. Пакетите ще съдържат плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Доставките до учебните заведения ще бъдат извършвани, както и преди обявяването на извънредно положение – от одобрените заявители.

Бюджетът по схемата „Училищен плод“ е над 13, 655 милиона лева, а по схемата „Училищно мляко“ – над 15,863 милиона лева. По първата схема през тази учебна година децата получават до 46 доставки, а по втората – до 50 доставки. До момента и по двете схеми изпълнението е близо 70 %. Това означава, че до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30 % от одобрените доставки. Осреднено за периода на извънредното положение на едно дете се полагат близо 300 грама сирене или кашкавал и около 2 килограма плодове и зеленчуци, в зависимост от броя доставки, попадащи в периода 13 март – 13 май 2020 година.

До момента по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 са изплатени общо 9,2 милиона лева (9 158 446 лева). От тях близо 7,7 милиона лева (7 644 025 лева) са за реализирани доставки на пресни плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в училищата. Останалите средства, в размер на 1 514 422 лева, са за възстановяване на ДДС на одобрени фирми – изпълнители. По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца и ученици. По нея са преведени близо 4,1 милиона лева (4 049 532 лева), като възстановеното ДДС е в размер на 804 918 лева. По схемата „Училищен плод“ са издадени 177 акта за одобрение на 3 218 учебни заведения, в които учат 417 455 деца и ученици. Раздадените пресни плодове и зеленчуци до момента са за над 2,9 хиляди тона, като остават да се предоставят още 1,34 хиляди тона. Преведените средства са близо 3,6 милиона лева (3 594 492 лева), от които 709 504 лева са за покриване на ДДС.

Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните завадения. Те имат за цел да възпитат трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци и качествени млечни продукти, родно производство.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...