Кметът на Брезник предлага мерки в помощ на търговци в общината, които да важат до края на извънредното положение

Общински съвет-Брезник предстои да разгледа докладна от кмета на Общината Васил Узунов във връзка с приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, научи Zapadno.com.

Докладната ще бъде разгледана на заседание, което общинските съветници ще проведат през следващата седмица. Кметът на Община Брезник Васил Узунов предлага пакет от мерки, които ще са в помощ на десетки търговци. Предложението е мотивирано от въведеното в страната извънредно положение заради разпространението на коронавируса COVID-19, но и временните ограничения за редица търговски обекти. Към момента последиците от това засягане не са законодателно уредени така, че да се създадат условия за социална справедливост, мотивира се още Васил Узунов, поясняват от Общинския съвет.

“При наличието на здравна криза от такива мащаби, която изисква максимално бързо предприемане на мерки за нейното своевременно овладяване, това е и напълно нормално. Въпреки това, обаче, е необходимо да се помисли и за приемането на пакет от икономически мерки, които да подпомогнат справянето с предстоящата икономическа криза. Мотивите за това са, че усилията ни трябва да бъдат насочени не само към неотложните мерки и действия за предотвратяване на разпространението на коронавируса, но и към грижа и създаване на условия за подкрепа на бизнеса в създалата се икономическа обстановка. Освен предвидените мерки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020, предлагаме въвеждане на допълнителни мерки на територията на Община Брезник.”, пояснява кметът Васил Узунов в докладната си.

Предложението към общинските съветници е освобождаване от заплащане на такса за ползване на тротоарна площ и местата върху, които са организирани пазари (открити и закрити). Кметът предлага още освобождаване от заплащане на наем за периода от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение, ползвателите и наемателите на общински помещения и терени, които имат сключени договори за наем и ползване на обектите и терените и които са затворени на основание заповедта на Министерство на здравеопазването.

Над 20 са търговските обекти, които биха били облекчени с предложението от кмета мерки. Обектите се намират на различни места в град Брезник и брезнишките села Долна Секирна, Бегуновци, Кошарево и Ноевци. Площите, които използват са между 1 квадратен метър и 188,82 квадратни метра. Те представляват тротоарни площи, помещения, терени и други. Част от тях се намират в сгради на кметства или читалища по селата. Това става ясно от справка за наеми, които са действащи в периода на обявеното извънредно положение на 13 март.

Виж също...

Loading...