В земеделски площи край Брезник, Бегуновци, Арзан и Гоз ще пръскат срещу плевели през следващите дни

Физически лица и фирма продължават в пръсканията с препарати за растителна защита в землището на град Брезник. През следващите дни ще бъдат третирани и площи в брезнишките села Бегуновци, Арзан и Гоз. Това съобщават от общинската администрация на Брезник във връзка с постъпили уведомления за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

От днес до 28 април започва пръскане с препарати за растителна защита срещу плевели се извършват в землището на град Брезник в местностите „Добра могила“, „Цъвти трън“ и „Петров камък“. Препаратите за растителна защита, с които ще се третират площите, са „Аксиал“ и „Секатор 10 грама на декар”. Пръсканията ще се проведат в интервала между 9 и 19 часа.

На 26 април от 8 часа до 9 часа в землището на град Брезник в местността „ Равна шума“ – на запад от кравекомплекса, както и от 10 до 12 часа в местността „Цъфти трън“ ще се извърши третиране на плевели с перпарат за растителна защита „Корида ВДГ“. В същия ден, 26 април, от 9 часа до 19 часа в землището на село Бегуновци в местността „Сарай“ ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Пасифика експерт“ и „Биопачър 100 грама на декар“, за същият период в землището на село Гоз ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Пасифика експерт“ и „Биопачър 100 грама на декар“.

От 26 април до 28 април от 8 часа до 19 часа в землището на град Брезник в местностите „ Варош“ и „Крива върба“ ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Ерколе“. В землището на село Арзан за същият период в местностите „Шаковица“ и „Заграня“ ще се извърши третиране на плевели с препарат „Екроле ГР“.

От 27 април до 28 април от 9 часа до 19 часа в землището на град Брезник в местностите „Шарена чешма“ и „Средорек“ ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Ерколе ГР“.

Виж също...

Loading...