Клиенти на ЧЕЗ, които изпитват затруднения за плащане на сметките си, могат да се възползват от индивидуални планове за разсрочването им

За клиентите, изпитващи временни затруднения при заплащане на дължимите суми в срок, от “ЧЕЗ Електро” предоставят възможност за изготвяне на индивидуални планове за разсрочено плащане на сметките за ток. След оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане на натрупаните задължения по съгласуван между двете страни график, се изготвя споразумение за разсрочено плащане, което се подписва от клиента и дружеството. Клиентът поема ангажимент да заплаща текущите си сметки, като едновременно с това заплаща на вноски натрупаните стари задължения. При наличие на подписано споразумение за разсрочено плащане, за периода на споразумението не се прилага като крайна мярка прекъсване на електрозахранването на клиента, съобщиха от пресцентъра на “ЧЕЗ Електро”.

Заявления за разсрочено плащане се приемат в центровете за обслужване на клиенти, които в ситуацията на извънредно положение, работят с потребители всеки ден от понеделник до петък от 9:00 часа до 15:00 часа. Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както и между служителите на дружеството. Заявление за разсрочване може да се заяви и на електронната поща info@cezelectro.bg, както и на информационната линия 0700 10 010, като в тези случаи, при постигане на споразумение за период и размер на вноските за изплащане на стари задължения, клиентът трябва да посети еднократно център за клиенти на “ЧЕЗ Електро”, за да подпише споразумителния протокол за разсрочване на плащанията.

Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите потребители на “ЧЕЗ Електро” продължава да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Битовите клиенти могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от “ЧЕЗ Електро”. Във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от „ЧЕЗ Електро”-България се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането на дължими суми за консумирана електроенергия клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. “ЧЕЗ Електро” информира и с есемес клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.

За улеснение на клиентите при плащане на сметките за консумирана електроенергия, от “ЧЕЗ Електро”-България предлагат и 9 начина за безкасово плащане – по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, онлайн чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard. На разположение на клиентите са 6 280 места за плащане, включително каси на партньорите ни „Изипей“, „Фастпей“, „Български пощи“, банка „ДСК“, „УниКредит Булбанк“. В тях се спазват разпоредените противоепидемични мерки за ограничаване възможността от заразяване с COVID-19. Подробна информация за всички начини за плащане и линкове към съответните финансови организации може да се намерят на сайта на “ЧЕЗ Електро” – www.cez.bg, секция „За клиента“, подсекция „Начини на плащане“.

Виж също...

Loading...