Българските пенсии в чужбина ще се изплащат и без представена в периода на извънредното положение декларация за живот

От Националния осигурителен институт ще продължат да изплащат българските пенсии в чужбина на всички лица, които в периода на извънредно положение имат задължението да представят пред институцията своята декларация за продължаване изплащането на пенсията (така наречената „декларации за живот”), но не са успели да го направят. Тъй като в създалата се ситуация нормативните срокове за удостоверяване спират да текат, превеждането на средствата ще продължи до отмяната на предприетите мерки в страната, а след това лицата ще имат 14-дневен срок да представят въпросните декларации в Националния осигурителен институт , ако желаят да продължат да получават пенсията си, съобщиха от пресцентъра на институцията.

В тази група не попадат пенсионерите, които преди обявяването на извънредното положение, за период, през който се е изисквала декларация, не са изпълнили задължението си да я представят и съответно – пенсиите им са спрени и не се изплащат. В този случай, изплащането на пенсиите ще бъде възобновено едва след като в Националния осигурителен институт постъпи съответната декларация за живот, заверена от официален орган в държавата по пребиваване. Декларации се приемат и без наличие на институционална заверка, като лицата трябва собственоръчно да ги попълнят и подпишат и да впишат в тях причината, поради която не са заверени. Попълнените формуляри могат да бъдат изпращани в оригинал по пощата или сканирани на електронната поща на Националния осигурителен институт – noi@nssi.bg.

Собственоръчно попълнени декларации за живот могат да се представят и от лицата с постоянен адрес в чужбина, които са пропуснали да представят такива през месеците от ноември 2019 година до началото на извънредното положение и получават пенсиите си чрез доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и техни клонове, осъществяващи дейност у нас.

Виж също...

Loading...