Градовете Брезник и Трън остават без каналите на БНТ заради майска профилактика на предавателите

Профилактика на предавателните съоръжения на каналите на Българската национална телевизия в градовете Брезник и Трън ще се извърши през месец май. Спирането ще е съгласно последната информация от Национално управление “Радио и телевизионни станции” за извършване на пролетните профилактики, съобразно ограниченията свързани с разпространението на COVID-19, съобщиха от БНТ.

Според информацията от Национално управление “Радио и телевизионни станции” се продължава пролетната профилактика на обектите съгласно утвърдения график, без дългосрочно спиране на услугите (4 или 8 часа). Ще бъдат прекъсвани съоръжения в рамките само до 10 минути на услуга, за да може да се тества резервираността на съоръженията. При наличие на резервни съоръжения, ще бъдат извършвани измервания на параметрите им.

Графикът за спиране на съоръженията за извършване на месечна профилактика през следващия месец показва, че на 5 май в интервала между 9 и 17 часа зрителите на цифрова ефирна телевизия в района на град Брезник няма да могат временно да гледат каналите на Българската национална телевизия – БНТ 1, БНТ 2 и БНТ 3. Трите канала се излъчват чрез телевизионна ретранслаторна станция “Брезник”, която е изградена на Гребен планина. Зрителите на цифрова ефирна телевизия в Трън също ще бъдат засегнати от профилактиката, която за района на града е предвидена за 11 май в интервала между 9 и 17 часа. В този ден трънчани няма да могат временно да гледат каналите на Българската национална телевизия – БНТ 1, БНТ 2 и БНТ 3. Тези канали се излъчват чрез предаватели от телевизионна ретранслаторна станция “Трън”, разположена в района над града.

Виж също...

Loading...