Държавните горски стопанства в област Перник са в готовност за новия пожароопасен сезон

От Югозападното държавно предприятие са в готовност за новия пожароопасен сезон, който вече е обявен в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София град и в части от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска. Във всички териториални поделения са утвърдени и съгласувани с противопожарните служби годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Създадена е организация, която позволява на специализираните екипи до 30 минути след получаване на сигнала да достигнат до мястото на пожара, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

От Югозападното държавно предприятие ежегодно инвестират в техника и оборудване с цел бърза реакция и намаляване на щетите. Предприятието разполага с 33 високопроходими специализирани противопожарни автомобила, два булдозера, 13 багера, оборудван дрон за наблюдение и ранно предупреждение, както и с необходимата екипировка за своите служители. С европейско финансиране са изградени 9 противопожарни кули в най-рисковите в пожарно отношение стопанства в Благоевградска област, които покриват над 10 % от горските територии в обхвата на предприятието.

Във финансовия план на Югозападно държавно предприятие за тази година е предвидено изграждане на 232 097 линейни метра минерализовани ивици и 52 400 метра лесокултурни прегради, за да се ограничи разпространението на огъня. Предстои дооборудване на 60 противопожарни депа с инструменти и пособия за гасене на пожари, за което са предвидени общо 200 000 лева.

От началото на годината до момента в обхвата на Югозападно държавно предприятие са възникнали 28 низови пожара, причинени от човешко нехайство и небрежно боравене с огън. Засегнати са общо 1 546 декара горски площи, от които 844 декара иглолистни гори, широколистни – 403 декара и 90 декара смесени гори.

Повишаването на температурите в следващите месеци създава сериозен риск от бъдещи запалвания. Затова от Югозападно държавно предприятие призовават всички граждани за повишено внимание и екологична култура при боравене с огън на открито. Глоба до 500 лева грози всеки, който запали огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.

Виж също...

Loading...