Библиотеката в читалището на Брезник – от 65 книги в началото до 73 000 тома литература в наши дни

Библиотеката поставя началото на читалищното дело в град Брезник. През 1870 година цариградският вестник „Право” пише, че в Брезник е открито класно училище и подарените книги на годишния изпит в края на учебната година поставили началото на читалищната библиотека. Подарените книги, на брой 65, представлявали основния книжен фонд. И първият шкаф с литература вече е факт. Малко на брой, те са пазени грижливо в стъклените шкафове на училището и инвентирани в отделна тетрадка, поясниха за читателите на Zapadno.com от библиотеката.

След Освобождението на България с помощта на брезничанина Иван Джафалиев, по това време началник в Министерството на образованието, се отпускат средства, около 600 лева, за увеличаване на книжния фонд. Малкият шкаф вече не побира нарасналия библиотечен фонд и се налага преместването на читалищната библиотека в училището.

По време на Първата световна война училището е приспособено за болница. Книгите се раздават за ползване от пациентите, настанени за лекуване, и в последствие библиотечният фонд значително намалява. През 1925 – 1928 година библиотеката се помещава в една малка стая с 5 – 6 шкафа. Постепенно библиотечният фонд нараства от дарения и събрани средства от театрални представления до 2 000 тома. С откриването на новата читалищна сграда през 1970 година библиотеката разполага с просторна заемна зала, читалня и детски отдел и с богат библиотечен фонд от 25 000 библиотечни единици. Новосъздадената читалня притежава богат фонд от периодични издания, справочници, енциклопедии, речници. Освен обслужване на читатели, библиотеката организира литературни четения, срещи с писатели, седмица на детската книга и изкуствата за деца, изложби, обсъждания на книги, изработва библиографски справки. От 1980 година библиотеката преминава към централизирано комплектуване и обработка на книжния фонд, благодарение на което той много скоро наброява 40 000 библиотечни единици.

Съвременната библиотека на народно читалище „Просвещение-1870” разполага с богат книжен фонд – 73 000 тома справочна, научна и художествена литература, разположени в заемна за възрастни и детски отдел. Оборудвана е и с модерен компютърен клуб с 11 работни места за читатели с безплатен интернет. Участва активно във всички културни изяви в града. Тя е място за образование, информация и комуникация за всеки потребител, отбелязаха от библиотеката.

 

Снимки: народно читалище “Просвещение-1870”

Виж също...

Loading...