Извършиха 11 проверки в област Перник за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари

От Регионална дирекция по горите-Кюстендил изготвиха Регионална програма за защита на горските територии от пожари през 2020 година. В нея са определени мерките и мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и задълженията на всички лица имащи отношение към опазването на горите. Трите специализирани групи от служители в дирекцията, в офисите Кюстендил, Перник и Дупница са оборудвани с необходимия инвентар и са в готовност да реагират при възникване на пожар, съобщиха от пресцентъра на Регионална дирекция по горите-Кюстендил. 

До момента Регионална дирекция по горите-Кюстендил съвместно с Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Кюстендил и Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник са извършили 23 проверки. От тях 12 са в област Кюстендил и 11 в област Перник за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари през 2020 година. Проверени са и собствениците на недържавни горски територии с площ над 50 хектара. От тях най-голям е делът на общините собственици на гори. В общините е създадена организация за превенция и потушаване на горски пожари. 15 са доброволните формирования  за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации – 9 в област Кюстендил и 6 в област Перник. Противопожарните депа са оборудвани с инвентар, съгласно изискванията. Определена е техниката, която може да се използва за потушаване на големи пожари.

Статистиката на възникналите на територията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил горски пожари през последните 10 години показва, че от общо 394 пожара 303 са възникнали вследствие небрежно и безотговорно боравене с открит огън, за 65 причините са неизвестни, 14 са естествени, главно от мълнии и един е умишлен. От началото на годината на територията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил са регистрирани 7 пожара, обхванали 315 декара горски територии. За сравнение през 2019 година за същият период те са били 31, а опожарената площ 1 713 декара. Десетки са потушените от служители запалвания в земеделски земи и е предотвратено навлизането на огъня в горите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...