До момента приходите от местни данъци и такси в Брезник са двойно по-малко отколкото през първите четири месеца на 2019 година

Общо 176 473 лева и 83 стотинки са приходите от местни данъци и такси в Община Брезник. Това сочи справката за първите четири месеца на 2020 година, съобщиха от общинската администрация в Брезник.

За първите четири месеца на 2019 година, от 1 януари до края на месец април, приходите в общинската хазна са били 343 254 лева и 11 стотинки, което е с 166 780 лева и 28 стотинки от събраните пари за същия период на тази година. Приходите от пантентен данък за първите четири месеца на тази година възлизат на 2 741 лева и 88 стотинки, а през 2019 година са били 3 090 лева и 15 стотинки. До момента туристическият данък към Община Брезник е генерирал приход от 245 лева и 6 стотинки, докато през 2019 година средствата по това перо са били 303 лева и 34 стотинки.

Най-много са събраните средства от таксата за битови отпадъци. За периода януари – април 2020 година събраните пари от тази такса са 78 481 лева и 9 стотинки, а през 2019 година – 128 250 лева и 58 стотинки. Данъците за моторни превозни средства са генерирали 58 031 лева и 3 стотинки за първите четири месеца на тази година. През 2019 година за периода януари – април този данък е генерирал общо 115 763 лева и 22 стотинки.

Приходите от данъка за недвижими имоти е генерирал 16 859 лева и 53 стотинки в общинската хазна за периода януари – април 2020 година. За същия период, но през 2019 година, приходите по това перо са възлизали на 44 885 лева и 31 стотинки. Данъкът за придобиване пък е спечелил на Общината 10 964 лева и 14 стотинки за първите четири месеца на тази година, а за същия период през 2019 година събраните средства са били 16 790 лева и 47 стотинки.

От лихви общинската администрация е събрала 5 505 лева и 46 стотинки за периода януари – април 2020 година. Много повече са били средствата, които са събрани от лихви за същия период, но през 2019 година – 28 105 лева и 63 стотинки. Приходите от глоби през първите четири месеца на 2019 и 2020 година са идентични като сума – 50 лева. Таксата за извършване на административни услуги е осигурила на администрацията приходи от 3 472 лева за периода януари – април 2020 година, което отново е по-малко в сравнение със същия период, но през 2019 година. Тогава приходите от административни услуги са възлизали на 5 888 лева. Таксата за регистрация на кучета е генерирал 123 лева и 1 стотинка за първите четири месеца на 2020 година. За същия период на 2019 година приходите от тази такса са възлизали на 110 лева и 33 стотинки.

Виж също...

Loading...