До момента прокурорската проверка в социалните заведения в Трън, където работят заразените с коронавируса, не е установила нарушения

Проверката на Районна прокуратура-Перник в Центъра за настаняване от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Трън не е установила нарушения на въведените противоепидемични мерки. Към настоящия момент проверката от страна на Районна прокуратура-Перник продължава. Изискана е допълнителна информация от директора на Регионална здравна инспекция-Перник, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

Прокурорската проверка на двете социални заведения към Община Трън се извършва след като проби на четирима служители за коронавируса COVID-19 се оказаха положителни. Случаят с първите регистрирани заболели с коронавируса в община Трън е от края на миналата работна седмица. На 7 май първо читателите на Zapadno.com научиха, че четирима жители на община Трън са заразени с коронавируса COVID-19. След установяване на случаите на заразени с разпореждания от 7 май 2020 година прокурор от Районна прокуратура-Перник е започнал лична проверка, по реда на член 145, алинея 1, точка 2 на Закона за съдебната власт.

Извършването на проверката е в съответствие с функцията на прокуратурата да следи за спазването на законността и по – специално действията на администрацията и контролните органи на изпълнителната власт. Били са изискани информация и материали от органите на изпълнителната власт на местно ниво, с оглед тяхната компетентност, а именно от: директора на Регионална здравна инспекция-Перник, директора на Център за социална рехабилитация и интеграция-Трън, директора на дирекция „Социално подпомагане“-Перник, кмета на Община Трън, областния управител на област Перник и Инспекция по труда-Перник.

От постъпилата до момента информация прокуратурата е установила, че Центърът за социална рехабилитация и интеграция е разположен в сграда, в която се намират и Социални услуги „Резидентен тип“-Трън. В него са обединени три Центъра за настаняване от семеен тип – два за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТ ПЛФУ) и един за стари хора (ЦНСТ СХ). Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Трън е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, изготвяне на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости, като в него няма настанени лица. Към настоящия момент пряката работа с лицата в центъра е преустановена, предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България на 13 март. Социалните услуги се предоставят дистанционно, като към 11 май социалната услуга се е ползвала от 35 лица. Персоналът в центъра е 10 лица. В Социални услуги „Резидентен тип“-Трън са обединени трите Центъра за настаняване от семеен тип – два за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТ ПЛФУ) и един за стари хора (ЦНСТ СХ). Към настоящия момент настанените лица са 40. Персоналът в трите центъра към Социални услуги „Резидентен тип“ е 29 лица, поясниха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

В изпълнение на заповед на директора на Регионална здравна инспекция-Перник, по осъществяване на разпоредените от Министерството на здравеопазването действия за масово лабораторно изследване на персонала в специализираните институции за предоставяне на социални услуги, в периода от 5 – 7 май са били взети проби от 31 лица от персонала на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Социални услуги „Резидентен тип“-Трън. Установените положителни проби са 4, като 2 от тях – на служители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и другите 2 – на служители на Социални услуги „Резидентен тип“-Трън. Предвид доказаните положителни проби на лица от персонала на Социални услуги „Резидентен тип“-Трън на 7 май са били взети проби и на ползвателите на социалните услуги в трите центъра за настаняване от семеен тип. Изследвани са били 39 лица, като не са били установени положителни проби. Едно от лицата, ползващи социална услуга в центъра, не е било изследвано, тъй като от 27 април е в домашен тримесечен отпуск. Управителят на Центъра е предоставил негови координати на Регионална здравна инспекция-Перник, допълниха за Zapadno.com от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

На четирите лица от персонала на Центъра за социална рехабилитация и интеграци и Социални услуги „Резидентен тип“-Трън са били връчени предписания за задължителна карантина за 28 дни. Поставени под карантина са били и домуващите в трите центъра лица. От страна на Регионална здравна инспекция-Перник са били предприети незабавни действия за установяване на всички контактни на положителните с COVID-19 лица от персонала. Прегледът на получените материали показва, че в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Трън и Социални услуги „Резидентен тип“-Трън са били взети навременни мерки за превенция разпространението на COVID-19 сред лицата, ползващи социални услуги и сред персонала. Спазени са били изискванията за дистанция, за използване на лични предпазни средства от страна на персонала и настанените там лица, помещенията редовно са били дезинфекцирани и проветрявани.

Достъпът за външни лица в сградата на Социални услуги „Резидентен тип“ и Центъра за социална рехабилитация и интеграция е бил забранен със заповед от 9 март 2020 година на управителя на Център за настаняване от семеен тип-Трън и Център за социална рехабилитация и интеграция-Трън. Забранени са били и свижданията на потребителите на социални услуги в трите центъра за настаняване от семеен тип. От Община Трън са били извършени три проверки на място в центровете, във връзка с изпълнението на въведените противоепидемични мерки, като не са били констатирани нарушения. Прокурорската проверка продължава и към настоящия момент, поясниха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

Виж също...

Loading...