Работодателите могат да проверят за изплатени компенсации по схемата 60/40 онлайн чрез електронен регистър

Работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 година за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Информацията съдържа данни за работниците и служителите, на които е изплатена компенсацията, броя на работните дни и месеца, за който се изплаща, размер на компенсацията и на осигурителните вноски, дата на плащане. Електронната услуга е достъпна чрез интернет страницата на Националния осигурителен институт (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, „Справки”, съответно в раздели: „по Булстат и ИКО на НОИ” след въвеждане на ЕИК на осигурителя и идентификационен код на осигурителя, издаден от Националния осигурителен институт или „със сертификат” – за регистрирани потребители с квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК на осигурителя.

Виж също...

Loading...