При кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ не се изискват удостоверения от Национална агенция за приходите

Не се изискват удостоверения, издадени от Национална агенция за приходите, при кандидатстване по откритата процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Това съобщават от управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с множество запитвания от страна на кандидат бенефициенти, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция за приходите.

За кандидатстване по програмата не е необходимо да се прилагат както удостоверение от Национална агенция за приходите, така удостоверенията за липса на задължения към общината, свидетелство за съдимост и документите от “Главна инспекция по труда”. Управляващият орган на ОПИК извършва служебни проверки чрез съответните администрации, преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уточняват още от управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Виж също...

Loading...