Жителите на Брезник отново могат да се снабдят с дърва за огрев от администрацията, която ги предлага по 45 лева и 60 стотинки за пространствен кубически метър

Жителите на община Брезник отново могат да си закупят дърва за огрев от местната администрация. Количеството е ограничено и се предлагат до 5 кубически метра на жителите с постоянен адрес, съобщиха от Общината.

Заявления по образец се подават в кметствата, кметските наместничества и на гише № 4 в общинската администрация. Заплащането на дървата се извършва на гише № 4 в общинската администрация след одобряване.

Цената на един пространствен кубически метър е 45 лева и 60 стотинки с ДДС. В тази цена са включени добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет и административни разходи. Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лева на кубичен метър, поясниха от Община Брезник.

Администрацията предлага услугата за снабдяване на дърва за огрев за местното население от миналата година.

Виж също...

Loading...